direktorVidadi Ömər oğlu Orucov 12 may 1956-cı ildə Gürcüstan Respublikasının Dumanisi rayonu Qızılkilsə kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur.

1973-cü ildə Qızılkilsə kənd orta məktəbini, 1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin  “Fizika” fakültəsini bitirmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə 1973-cü ildə 771 saylı Bakı Tunel-Tikinti İdarəsində quraşdırıcı çilingər vəzifəsi ilə işə başlamışdır. 1983-1990-cı illərdə 25 saylı OTPM-də azad komsomol katibi, 1990-1992-ci illərdə Nizami rayonu "Bilik Maarifçilik Cəmiyyəti"nin məsul katibi, 1992-1997-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində mütəxəssis, 1997-2016-cı illərdə isə Bakı Sənaye-Pedaqoji Kollecində direktor vəzifələrində işləmişdir. 2016-cı ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Sosial-İqtisadi  Kollecin direktoru vəzifəsində işləyir.   

1974-1976-cı illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 

1999-cu ildə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, alimlik dərəcəsi, 2014-cü ildə dosent elmi adını, 2016-cı ildə isə pedaqogika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 2 monoqrafiya, 2 dərs vəsaiti, 72 məqalə müəllifidir.

12 may 2006-cı ildə "Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi" döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.     

Ailəlidir: 3 övladı var.

up