Kollecin tarixi

Kollec haqqında məlumat

Azərbaycan Respublikası Sovetinin 23 noyabr 1965-ci il tarixi, 747 seçilmiş və Azərbaycan Respublikası Əli və Orta İxtisas Təhsili 7 may 1966-cı il tarixi, 128 saylı əmri ilə Bakı Planı-İqtisad Texnikumu İnstitutudur. Bakı Planı-İqtisad Texnikumu 1966-cı ildən 2002-ci ildən fəaliyyətə alınmışdır.

“Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 avqust 2002-ci il tarixli, 140 nömrəli dövlət qurumu olan bu texnikumun bazasında Bakı Dövlət Sosial-İqtisadiyyat Kolleci binasıdır.

Azərbaycan Respublikasında İdarə Heyətinin 10 iyul 2020-ci il tarixində 250 saylı seçilmiş tarixə uyğun olaraq Azərbaycan Dövlət Sosial-İqtisad Universitetinin (UNEC) nəzdində ictimai hüquqi şəxs statusuna malik olan Sosial-İqtisadi Kollecinə çevrilmişdir.

*

Kollecin direktorları: Sadıqov Əhliman (1966-1972), İlyasova Firuzə (1972-1976), Rəna Rzayeva (1976-1980), Şirinov Süleyman (1980-1989), Qardaş (1989-1990), İlham Qurbanov Hüseynov- 199 (199) Vəliyev (2013-2016),

Kollecə 2016-cı ildən p.e.d. Vidadi Orucov öyrədir.

up