Kollecin tarixi

Kollec haqqında məlumat

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Sovetinin 23 noyabr 1965-ci il tarixli, 747 saylı qərarı və Azərbaycan Respublikası Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin 7 may 1966-cı il tarixli, 128 saylı əmri ilə Bakı Plan-İqtisad Texnikumu yaradılmışdır. Bakı Plan-İqtisad Texnikumu 1966-cı ildən 2002-ci ilədək fəaliyyət göstərmişdir.

“Orta ixtisas təhsili müəssisələri şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 avqust 2002-ci il tarixli, 140 nömrəli qərarı ilə həmin texnikumun bazasında Bakı Dövlət Sosial-İqtisad Kolleci yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 iyul 2020-ci il tarixli 250 saylı qərarı ilə Bakı Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) nəzdində publik hüquqi şəxs statusuna malik olan Sosial-İqtisadi Kollecinə çevrilmişdir.

*

Kollecin direktorları: Sadıqov Əhliman (1966-1972), İlyasova Firuzə( 1972-1976), Rəna Rzayeva (1976-1980), Şirinov Süleyman (1980-1989), Hüseynov Qardaş (1989-1990),Qurbanov Məmməd (1990-1993),Mahmudov Mübariz (1993-2013), İlham Vəliyev (2013-2016),

Kollecə 2016-cı ildən p.e.d. Vidadi Orucov rəhbərlik edir.

up